Thông điệp mỗi ngày 4

1 bộ  gồm 96 thẻ. Mỗi thẻ có kích thước như sau:

  • Dài: 7 cm
  • Rộng: 5 cm

120,000

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email