Tranh 3 khung 5

Dài: 38 cm (chưa tính dây treo sản phẩm)

Rộng: 10 cm

50,000

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email