Tranh động viên (khổ A3) 11

Dài: 43,5 cm (chưa tính dây treo sản phẩm)

Rộng: 32 cm

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email