Tranh kẹp gỗ 9

1 bộ sản phẩm gồm 5 bức tranh, 5 kẹp gỗ và 1 cọng dây thừng.

  • Kích thước mỗi bức tranh:
    • Dài: 10 cm
    • Rộng: 10,5 cm
  • Cọng dây thừng dài: 160 cm

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email